گرچه پرداختن به مبحث جذب حالا حالاها کار داره ولی ترجیح میدهم که پرونده جذب و شناسائی فعلا بسته شود. بعد از شناسائی و جذب وارد دو مقوله اساسی تثبیت و پرورش نیرو میشویم. خود پرورش نیز دارای دوبعد است، ولی باتوجه به ایام تابستان ترجیح دادم به این موضوع نپردازم و تثبیت و شناسائی بماند برای وقتی دیگر.

یادمه زمانی که بنائی میرفتیم و با پینه های دستمون انسی داشتیم ، عصر که دست از کار میکشیدیم و برای رفتن به خانه آماده میشدیم فردی که صاحب خانه بود و برایش کار میکردیم ، بعد از رفتن ما میماند و آجر و ماسه و.. رو برای فردای ما آماده میکرد لذا فردا که ما به سرکار برمیگشتیم دروقت به میزان زیادی صرفه جوئی میشد و آنچه که برای بنائی نیاز بود قبل از امدن ما آماده شده بود.

مثال بالا را از این جهت زدم که اگر تشکلها خود را نسبت به جو فرهنگی – سیاسی دانشگاه مسوول میدانند نباید مانند قشر خاکستری و عوام دانشجو، تابستان را زمان پایان فعالیت بدانند، زیرا با آمدن ماه مهر و بازگشت دانشجو مصالح فعالیت تشکیلاتی نیز آماده نیست، پس تابستان زمان سوخت گیری یک تشکل است و حواسمان باشد براحتی از این پمپ بنزین رد نشویم.

خوشبختانه ورود به تابستان مصادف میشود با تغییر و تحول شوراها. ممزوج شدن افراد با انگیزه جدید با تابستان ثمرات شیرینی را میتواند به همراه داشته باشد اگر حواسمان به چند نکته باشد:

الف) شیب صعودی انگیزه اعضای شورا نباید سریعا تبدیل به سیر نزولی شود

ب) چگونگی ارتباط و البته ارتباط!! اعضا باهم در تابستان برنامه ریزی شود

ج) همایش ها، دورهای آموزشی و طرح های مختلف تابستان را براحتی از دست ندهید

د) اگر سال تحصیلی زمان جنگ واقعیست تابستان زمان مانور تشکیلاتیست، بگذریم که گاهی در جنگ با دشمن فرضی هم کشته میدهیم . خواهشا و خواهشا بدون مانور به جنگ واقعی نروید.

و) فرصت جلسه و رایزنی و … با مسوولین استانی و دانشگاهی را در تابستان از دست ندهید

یکی از مباحث جدی که از تابستان ایام البیض کار تشکیلاتی میسازد این است که در فرآیند یک گروه مهمترین مرحله، مرحله انتقال است. مرحله زایش گروه(رای آوردن اعضای شورا)، انتقال، کار و مرگ گروه(تحویل شورا)، همه و همه چشم به مرحله انتقال دارد و در واقع این مرحله آئینه تمام نمای آنچه هست که در پله بعدی – یعنی کار – اتفاق میافتد. مرحله انتقال یعنی: آشنائی اعضا با خلق و خوی یکدیگر، ایجاد همدلی، برنامه ریزی و در نهایت به قول فوتبالیستها ارنجarrange اعضا برای ۹ماه کار تشکیلاتی. نقطه ای که باید در این انتقال رخ بدهد و همه این بالا و پائین ها انجام شود تایستان است. پس اگر در تابستان از همدیگر اطلاع نداشتید و مرحله انتقال اتفاق نیفتاد آفتاب مهر که طلوع میکند مانند بنائی میشوید که چون آجر و ماسه نیست بجای آنکه صبح شروع کند به دیوار گذاشتن ، مجبور میشود تا ظهر مصالح آماده کند و عصر به کار اصلی بپردازد و این همان شاه کلید گیجی فعالیتهای ما در نیمسال اول است. پس ای عزیز بدان اگر از این ایام البض و این مانور برای انتقال استفاده نکردید ۹ماه تشکیلاتی شیرینی را در پیش نخواهید داشت.

از آفت های این ایام البض این است که اعضای شورا در پایان امتحانات و شروع تابستان بهم قول میدهند که چنین و چنان میکنیم ولی بعد یواش یواش همه آنها را فراموش میکنند و درست زهر این فرآیند انتقال یعنی بدقولی اعضا بهم از همین جا شروع میشود.

پس یکبار دیگر مرور میکنیم که : طرح ولایت ، طرح کوثر ، همایش سیاسی نهاد ، همایش آموزشی اتحادیه ، اردوی آموزشی محدود خود دفترتان و… را براحتی از دست ندهید. اینها بنزین خوبی در پمپ بنزین تابستان دارند.

نویسنده: مصطفی قاسمی پور

منبع: ریگ‌متین


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *