ما چگونه ما شدیم

تاریخچه ی تأسیس جامعه اسلامی دانشجویان از زبان هیئت مؤسس، به همّت دکتر شهاب اسفندیاری [embeddoc url=”https://www.ec.jadana.ir/wp-content/uploads/2020/03/ما-چگونه-ما-شدیم؟.pdf” download=”all” viewer=”google”]

دست مهر

جزوه آموزشی – تشکیلاتی شماره ۱ مجموعه رهنمودهای امام امت به اعضای اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان [embeddoc url=”https://www.ec.jadana.ir/wp-content/uploads/2020/03/دست-مهر.pdf” download=”all” viewer=”google”]