شماره یازدهم نشریه ورود ممنوع

فایل pdf جدیدترین شماره نشریه ورود ممنوع نشریه تحلیلی-تبیینی ورود ممنوع صاحب امتیاز: جامعه اسلامی دانشجویان سال چهارم | شماره یازدهم | دی ماه ۱۳۹۸ [embeddoc url=”https://www.ec.jadana.ir/wp-content/uploads/2020/03/vorodmamnoe7.pdf” download=”all” viewer=”google”]