بخش دوم “ظرفیت‌های تشکیلات دانشجویی”

 ظرفیت‌های تشکیلات دانش‌جویی بخش اول تشکیلات دانش‌جویی محلی است برای تقویت ویژگی‌هایی که رشد آن‌ها نیاز به تجربه‌ی آن‌ها دارد. فضائلی چون قدرت تحلیل سیاسی، بصیرت، سعه‌ی صدر در سختی‌ها، شجاعت تحلیل و قدرت تصمیم‌گیری، مدیریت بحران، و حتی توکل و توسل را در کار تشکیلاتی بهتر می‌شود تجربه کرد و […]