دست مهر

جزوه آموزشی – تشکیلاتی شماره ۱ مجموعه رهنمودهای امام امت به اعضای اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان [embeddoc url=”https://www.ec.jadana.ir/wp-content/uploads/2020/03/دست-مهر.pdf” download=”all” viewer=”google”]

تشکیلات

من لایحضره الدبیر

هوالحبیب. آنچه در پیش روست نگاره ایست که در سال گذشته نگارش شد و اینک به خواست دوستی منتشر می شود. بی شک اگر کنون قصدی بر نگاشتن داشتم مصحف را سپید رها می کردم حاصل فکرم یک کویر است خنک آنکه از فکر بگذشت اگر مقصد پرواز است، قفس ادامه مطلب…