زنان و تمدن اسلامی

امام روح الله می فرمایند: ” قرآن انسان ساز است زن نیز انسان ساز است.” سوال : نقش زنان در عالم هستی چیست؟ زن چه ماموریتی برای نسل بشریت دارد. باید ابتدا تفاوت­های فطری زن و مرد مشخص گردد و سپس از طریق گروه وجودی فطرت زن ارزشها را در ادامه مطلب…